Privacyverklaring


Op deze pagina kun je lezen hoe Moment Pictures informatie over jou verzamelt en waarom. Jouw persoonlijke informatie wordt te allen tijde vertrouwelijk en met respect behandeld in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens worden verzameld en waarom?

De eerste gegevens worden verkregen bij het invullen van het contactformulier op de website. Hier wordt gevraagd naar jouw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden enkel gebruikt om op jouw bericht te kunnen reageren. Verder gebruikt Moment Pictures enkel functionele cookies op de website.

Bij boeking van een fotoshoot wordt naar meer persoonsgegevens gevraagd zoals adresgegevens en telefoonnummer. De adresgegevens worden gebruikt om de factuur conform de geldende regels te kunnen opmaken en om producten behorende bij de diensten te kunnen leveren. Het telefoonnummer wordt gebruikt om voor en tijdens de shoot te kunnen communiceren. Wil je de betreffende gegevens niet delen met Moment Pictures? Dan kan de opdracht helaas niet worden uitgevoerd. De gegevens zijn noodzakelijk om de diensten uit te kunnen voeren en de producten te kunnen leveren.

 

Worden gegevens gedeeld of bewaard en voor hoe lang?

De gegevens komen na het invullen van het contactformulier of de mail direct in de mailbox van Moment Pictures terecht. Daarmee wordt het klantenbestand en tevens de administratie van Moment Pictures gevormd. Daarnaast worden de gemaakte foto’s (tenzij anders afgesproken) bewaard op een externe harde schijf. Dit dient zowel als archief voor klanten die foto’s willen nabestellen als portfolio voor Moment Pictures.

De gegevens worden voor onbepaalde tijd in de mailbox en het klantenbestand van Moment Pictures opgeslagen ten behoeve van eventuele vragen of informatieverstrekking omtrent de gemaakte foto’s die in het archief bewaard worden. Financiële informatie en facturen worden 5 jaar bewaard ten behoeve van de Belastingdienst.

De verstrekte persoonsgegevens worden enkel voor administratieve doeleinden gedeeld met de belastingconsulent van Moment Pictures middels ingediende verkoopfacturen.

Op de website van Moment Pictures worden enkel functionele cookies gebruikt. De webbeheerder Websitedienstverlening.nl heeft toegang tot de website en krijgt incidenteel toegang tot de mail van Moment Pictures. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de klanten van Moment Pictures is een Verwerkersovereenkomst opgesteld tussen Websitedienstverlening.nl en Moment Pictures.

Jouw gegevens worden beschermd door een sterk wachtwoord zowel op WiFi verbinding, de computer als de mailbox van Moment Pictures.

 

Wat zijn de rechten omtrent persoonsgegevens?

Je hebt te allen tijde het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Stuur een mail naar info@momentpictures.nl en geef aan wat precies het verzoek is. Ook heb je recht op dataportabliliteit: de mogelijkheid om jouw persoonsgegevens, welke je hebt verstrekt aan Moment Pictures, over te dragen naar andere leveranciers of organisaties. Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je niet tevreden bent over de manier waarop Moment Pictures met jouw gegevens omgaat.

Moment Pictures | www.momentpictures.nl | +31 (0)6-38111484 | info@momentpictures.nl | Wijde Geldelozepad 4-ZW
2012 EK Haarlem |KVK 63668041